Home » Om klinikken

Om klinikken

Praksisdeklaration.

Historie.

Praksis blev startet som solopraksis i Skovlunde i 1982 efter tildeling af et 0-ydernummer. I 1990 fik praksis tilgang af endnu en kompagnon, og den har siden været drevet som en 2-mands kompagniskabspraksis. Klinikken har stort set fra starten deltaget i studenterundervisning og har  næsten konstant haft forløb med turnus- (i dag KBU-læger), intro- og amanuensislæger (i dag kaldet fase 2 og 3 læger). Kompagniskabets læger består aktuelt af Henrik Jessen, der indtrådte i klinikken i 2000 og Annette Juul, der kom ind i klinikken i 2008. Henrik Jessen har været speciallæge i Almen Medicin siden 1999, Annette Juul siden 2004.

Praksis opbygning og struktur.

Praksis har siden starten været beliggende i et enderækkehus på adressen Kildestrædet 124, 2740 Skovlunde.

I praksis er der ansat 2 sygeplejersker, som passer telefon dagligt mellem 9-12 og derudover har selvstændige konsultationer.

Kompagniskabet er  medlem af PLA.

Praksis’ optageområde er primært Skovlunde, men også Ballerup, Herlev, Ejby og Glostrup. Praksis ligger i udkanten af Skovlunde centret, tæt på Skovlunde S-togs station. Rækkehuset består af 5  forskudte planer og er handikapvenligt hvad angår adgang til konsultation, men med toilet på 4.plan.

I praksis udføres stort set alle parakliniske undersøgelser.  Således tages blodprøver og podninger mm, som sendes til laboratoriet. Der fortages endvidere analyse i klinikken af CRP, SR, Hb, BS, HgbA1C og urinstix med mulighed for dyrkning og resistens undersøgelse  med svar  til dagen efter. Praksis gør endvidere brug af fasekontrastmikroskop,  doptone, EKG apparat, og spirometer.

Derudover foretager lægerne småkirurgiske indgreb, anlæggelse af spiral og p-stav, blokader mm, og tilstræber i høj grad at udføre al det arbejde som kan foretages i praksis, i praksis.

Klinikken har dagligt telefontid mellem 8-12. Mellem 8-9 tager lægerne selv telefonerne, således også uddannelseslægen, og mellem 9-12 passes telefonen af sygeplejerskerne. I sygeplejerskernes telefontid foretages både telefonkonsultationer, receptfornyelser samt tidsbestilling. Mellem kl. 8-16 kan patienterne ved meget akut behov for lægehjælp kontakte lægerne på det akutte mobiltelefonnummer, som oplyses af klinikkens telefonsvarer (41 67 66 40). Sygebesøg foretages i akutte situationer efter telefonisk aftale med lægerne, hvis der efter lægelig vurdering foreligger særlige omstændigheder, der påkræver dette.

Om onsdagen har klinikken aftenkonsultation.

Praksis anvender elektronisk kommunikation, og der kan således elektronisk bestilles tider, medicin samt foretages e-mail konsultationer. Alle læger i klinikken incl. uddannelseslægen samt sygeplejerskerne kan kontaktes via e-mail. Klinikken anvender FMK.

Uddannelse

De 2 faste læger er begge speciallæger i almen medicin. Denne uddannelse indebærer ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og hos praktiserende læger  i alt typisk 6-8 års efteruddannelse.

Vores sygeplejersker har ligeledes erfaring fra flere forskellige sygehuse og afdelinger, samt almen praksis.

Alle ansatte i Lægehuset deltager hvert år i efteruddannelse. Oveni lukker vi i snit praksis 1-2 dage om året, for at deltage i fælles efteruddannelse.

Derudover har vi ansat en yngre læge i et halvt år ad gangen. Den yngre læge er “på vej” i sin efteruddannelse, typisk til speciallæge i almen medicin, og vil efterfølgende løbende komme i klinikken en dag om måneden.

 

Klinikken er d. 25.02.16 akkrediteret jf. den danske kvalitetsmodel.

 

 

 

Redigeret marts 2016 v. AJ